Numismatische Kring Rotterdam
library (2)
De Numismatische Kring Rotterdam is een vereniging waar verzamelaars van munten, penningen, papiergeld, enz hun deskundigheid kunnen uitwisselen met anderen. Dit gebeurt door middel van lezingen, het bezoeken van musea, numismatische literatuur te bestuderen en onderling contact tijdens de maandelijkse bijenkomsten. Sommige leden zijn als echte experts in hun verzamelgebied te beschouwen. Tijdens de bijeenkomsten van de Numismatische Kring Rotterdam staat de numismatiek, ofwel munt- en penningkunde voorop. Het bestuderen van ‘wie, wat, waar en hoe staat hierbij centraal. hieronder is een aantal verzamelthema’s van onze leden.
 
Nederlandse numismatiek
 
- Keltische munten
- Middeleeuwse munten
- Provinciale munten
- Munten uit de Franse periode (Bataafse Republiek, Koninkrijk Holland en Franse Keizerrijk)
- Koninkrijksmunten en zonder te vergeten de Euro.
- Algemene Nederlandse muntgeschiedenis
- Nederlands Indië, Suriname, Nederlandse Antillen, Aruba, VOC-munten
- Nederlandse penningen en jetons
- Nederlandse papiergeld
- Zuidelijke Nederlanden
 
andere thema’s ...
 
- Griekse munten
- Romeinse munten
- Ottomaanse munten
- Europese munten van de middeleeuwen tot aan de Euromunten
- Munten van kruisvaarders
- Munten van India en Central Azië
- Munten van China
- Munten van Afrika
- Munten van Duitsland
- Munten van Rusland
- Munten van Indo-china
- Numismatiek van de Franse Revolutie
- Moderne penningkunst, penningen uit de Renaissance periode
- Noodgeld en noodgeldgeschiedenis
- enz
 
 
Omdat men zich niet alleen bezig houd met de munten of objecten zelf, maar ook met de achtergronden van de objecten zijn er leden met expertise op het gebied van o.a.:
 
- Teksten, jaartallen  en opschriften in het oude Frans, Latijn, Russisch, Indiaas, Arabisch enz
- Muntproductie, Archiefonderzoek, Kunst en Literatuur, Genealogie en Heraldiek, Geografie, Wereldgeschiedenis, Architectuur, enz.
 
Het ruilen of verkopen van munten is niet aan de orde tijdens de bijeenkomsten. Verwacht dus niet dat u tijdens de bijeenkomsten de laatste euromunten kunt aanschaffen of een verzamelbeurs aan te treffen. Hiervoor verwijzen wij u naar gespecialiseerde veilingen of verzamelbeurzen in de omgeving, zie onze pagina beurzen op onze site. Waar men overigens de leden van onze Kring regelmatig kunt treffen.
 
 
Eén keer per jaar houdt de Numismatische Kring Rotterdam een onderlinge veiling voor haar leden.
 
 
Home   Agenda   Rotterdam   Beurzen   Links   Info 
Privacyreglement
Sociale media
Webmaster
Disclaimer
Copyright NKR 1962-2024