Numismatische Kring Rotterdam
banner_03
Wilt u lid worden?
 
Wanneer u lid wilt worden, kunt u zich aanmelden via een van de leden of via het e-mailadres van onze Kring. U wordt vervolgens uitgenodigd een kringavond mee te maken om kennis te maken met de kring en haar leden.  Als de kennismaking tot ieders genoegen verloopt, wordt u lid. De bijeenkomsten van de Kring zijn elke eerste maandag van de maand in Rotterdam.
 
De contributie van onze Kring bedraagt 20,00 euro per kalenderjaar, waarvan 2,50 euro als vrijwillige bijdrage voor de
Stichting Nederlandse Penningkunst. De contributie dient betaald te worden aan:
 
Secr Numismatische Kring 
IBAN: NL27 INGB 0003 1311 79
 
 
Andere vragen of mededelingen? Neem contact met ons op per e-mail .
 
 
Algemene Verordening Gegevensbescherming
 
Rotterdam 23-5-2018.
Met de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming op 25-5-2018 heeft het bestuur van de Numismatische Kring Rotterdam besloten tot nader order een aantal pagina’s, teksten, foto’s en namen van haar website te verwijderen.
 
Home   Agenda   Rotterdam   Beurzen   Links   Info 
Webmaster
Copyright NKR 1962-2018

Disclaimer