Numismatische Kring Rotterdam
banner_03
Wilt u lid worden?
 
Wanneer u lid wilt worden, kunt u zich aanmelden via een van de leden of via het e-mailadres van onze Kring. U wordt vervolgens uitgenodigd een kringavond mee te maken om kennis te maken met de kring en haar leden.  Als de kennismaking tot ieders genoegen verloopt, wordt u lid. De bijeenkomsten van de Kring zijn elke eerste dinsdag van de maand in Rotterdam.
 
De contributie van onze Kring bedraagt 17,50 euro per kalenderjaar en de contributie dient betaald te worden aan:
 
Secr Numismatische Kring
IBAN: NL27 INGB 0003 1311 79
 
U kunt, indien gewenst, de SNP “ Stichting Nederlands Penningkabinet” steunen door een vrijwillige bijdrage van 2,50 Euro of meer toe te voegen aan uw contributie.
 
Andere vragen of mededelingen? Neem contact met ons op per e-mail .
 
 
Home   Agenda   Rotterdam   Beurzen   Links   Info 
Privacyreglement
Sociale media
Webmaster
Disclaimer
Copyright NKR 1962-2024