Numismatische Kring Rotterdam
010
Cursus Numismatiek 2024
Follow the money
Geld is noodzaak maar ook interessant, toen en nu

Inleiding over munten, papiergeld en penningen in 5 bijeenkomsten

Georganiseerd door de Numismatische Kring Rotterdam, februari/juni 2024

001
011
012
013
014
015
016
017
Geld! Geld, munten, papiergeld interesseert ons allemaal. Het is noodzakelijk, maar …. ook interessant en iedereen heeft ergens een doosje of mapje met vreemde of niet meer geldige munten liggen. Maar kijken we er wel eens goed naar? Munten, papiergeld, maar ook penningen bevatten een boodschap: het hoofd van een vorst of vorstin, een wapen, een landkaart, propaganda, een waarde, een jaartal.
 
En met een jaartal komen we bij de geschiedenis, want munten bestaan al meer dan 2.500 jaar.
Sterker nog: munten zijn de enige echt oude voorwerpen die iedereen kan vasthouden of zelfs verzamelen. Wie zich een afhaalpizza kan veroorloven, kan voor hetzelfde bedrag ook een of zelfs twee bronzen Romeins muntjes van 2000 jaar oud kopen. Een muntje waarmee de gewone man in Nederland, Palestina of Marokko naar de winkel ging; waarin zijn loon werd uitbetaald. Oude zilveren en gouden munten kosten natuurlijk meer. Maar voor een flink weekend stappen heb je al een gouden tientje van Willem III. Je kunt het omdraaien in je hand en je afvragen wie die “Koning Gorilla” nu eigenlijk was, wat hij deed en hoe onze voorouders over hem dachten.
 
Munten, papiergeld en penningen zijn bereikbare en dus levende geschiedenis. Wil je er op een plezierige manier meer over te weten komen aan de hand van echte munten en veel mooie boeken en afbeeldingen?
Dat is nu mogelijk in vijf maandelijkse bijeenkomsten, verzorgd door Jan Lucassen in Rotterdam op de volgende woensdagavonden van 19:30 tot 21:30: 7 februari, 6 maart, 17 april, 15 mei en 12 juni 2024. Na actieve deelname wordt een certificaat uitgereikt.
 
Plaats:
Wijkcentrum De Buurvrouw
Larikslaan 200
3053 LG Rotterdam
info@buurvrouwrotterdam.nl
Tel 06 1890 8806.
 
 
Meer over de Numismatische Kring Rotterdam: https://www.NKRotterdam.nl/
 
E-mailadres voor de cursus: Info@NKRotterdam.nl
 
En over Jan Lucassen: https://en.wikipedia.org/wiki/Jan_Lucassen
 
 
Kosten voor vijf bijeenkomsten (inclusief koffie/thee en lekkers)  50,00 Euro; voor deelnemers van 18 jaar en jonger 25,00 Euro
 
Geef je op door het overmaken van het betreffende bedrag op rekeningnummer
NL27 INGB 0003 1311 79
 
Secr Numismatische Kring Rotterdam
Onder vermelding van: Inleiding munten, papiergeld, penningen mei/juni 2024
 
Graag ook een emailadres waarop wij u kunnen bereiken i.v.m. deze cursus
E-mailadres voor de cursus: Info@NKRotterdam.nl
 
OPZET VAN DE INLEIDENDE CURSUS
 
1. Munten (om te betalen en te sparen), papiergeld (idem) en penningen (ter herinnering en om van te genieten): begrippen en illustraties om het veld te beschrijven;
     
2. Munten verzamelen als hobby (inclusief detectorpiloten) en als belegging (hoe te verwerven; de handel, veilingen, beurzen); hoe te beschrijven en op te bergen;
 
3. Munten en papiergeld van en in Nederland: een overzicht over meer dan 2000 jaar: Kelten, Romeinen, middeleeuwen, Bourgondiërs en Habsburgers, Republiek, Koninkrijk, rol DNB, plastic geld
 
4. De geschiedenis van de betaalmiddelen van de laatste 2500 jaar wereldwijd (zie De Wereld aan het Werk)
 
5. Penningen, met name herdenkingspenningen in Nederland en Rotterdam: verscheidenheid in functies en verschijningsvormen
008
007
Rotterdam20xxWereldHavenDagenOperationeleDienstenRdamRijnmondRev
002
003
005
VroedschapspenningRotterdam1689(2eEx)(32_7mm-11_9564gr)Obv
009
006
Home   Agenda   Rotterdam   Beurzen   Links   Info 
Privacyreglement
Sociale media
Webmaster
Disclaimer
Copyright NKR 1962-2024